top of page

BENGÜ ÇELİK

1980 Mersin doğumludur. Lise öğrenimini Özel Toros  Lisesinde, Lisans eğitimimi ise Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünde tamamlamıştır.

Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisidir.

Mersin Valiliği AB Dış İlişkiler Proje Koordinatörlüğü biriminde proje sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Avrupa Birliği Erasmus Projelerinin, Gençlik, Yetişkin eğitimi ve Mesleki eğitime yönelik projelerinde kordinatörlük yapmıştır.

Avrupa Birliği Erasmus projelerinde pek çok alanda yurt dışı eğitim,kurs, seminer ve çalıştaylara katılmıştır.

‘Sosyal Medyanın Eğitim Üzerine Etkisi’ isimli yayımlanmış bir makalesi ve Uluslararası Akdeniz Sempozyumunda sunduğu bir bildirisi bulunmaktadır.

bottom of page