top of page

ESAT AVCI

Lisans öğrenimini Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünde, yüksek lisans öğrenimini Mersin Üniversitesi İlköğretim Matematik Eğitimi Bilim Dalında tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bilim Dalında doktora öğrenimine devam etmektedir.

Adana Tufanbeyli Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak göreve başlamıştır. 2012 - 2017 yılları arasında Mersin Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri (AR-GE) Birimi´nde görev yapmıştır. 

TÜBİTAK, ÇKA, SODES projelerinde yürütücü, araştırmacı/uzman ve rehber, Millî Eğitim Bakanlığı ve Mersin Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, merkezi ve mahalli hizmetiçi eğitim, seminer ve çalıştaylarda eğitmen olarak görev almıştır.

Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.

bottom of page