top of page

ÖZGÜL SU ÖZENİR

Lisans öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünde, yüksek lisans öğrenimini Mersin Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalında tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalında doktora öğrenimine devam etmektedir.

Ordu Gölköy Kale İlköğretim Okulu´nda matematik öğretmeni olarak göreve başlamıştır. 2012 - 2017 yılları arasında Mersin Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri (AR-GE) Birimi´nde görev yapmıştır. 

TÜBİTAK, ÇKA, SODES projelerinde yürütücü, araştırmacı/uzman ve rehber, Millî Eğitim Bakanlığı ve Mersin Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, merkezi ve mahalli hizmetiçi eğitim, seminer ve çalıştaylarda eğitmen olarak görev almıştır.

Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.

bottom of page